Yazım Kuralları

Konferansa gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir kongre, dergi vb. yere gönderilmemiş olmalıdır.

ÖZET YAZIM KURALLARI

  • Bildiri özetleri;tam metin kuralarına uygun olarak en az 250, en fazla 500 sözcük ile amaç ve kapsamı yansıtacak şekilde, yöntem ve bulgulara yer verilerek hazırlanmalıdır.
  • Özet metinle birlikte en az 3 en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır

TAM BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

  • Bildiriler 7-12 sayfa aralığında olmalıdır.
  • Metin MS Word Times New Roman 12 punto kullanılarak yazılmalıdır. Satır aralığı tek, iki yana yaslı. Sayfa ayarı: tüm kenar boşlukları 20 mm’dir. Paragraf girintisi 1.25’tir.
  • Bir makaleyi biçimlendirirken, yazarın (yazarların) baş harfleri ve soyadı önce italik olarak, sonraki satırda – yazarın (yazarların) çalıştığı ülke ve kuruluşun adı metnin sağa hizalanmasıyla belirtilir. . Bir satır arayla, makalenin başlığı büyük harflerle, kalın yazı tipinde, metin ortada olacak şekilde belirtilmelidir.
  • Makalenin dilinde (Rusça, Türkçe, Azerice) ve İngilizce (ana metne kadar) özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.
  • Ana metin iki yana yaslı olmalıdır. Kaynaklar örneğe göre alfabetik sıraya göre verilmelidir.

Lütfen tire ve tire kullanımına dikkat edin, tirelemeyi iptal edin, sayfaları numaralandırmayın ve sayfanın altındaki linkleri kullanmayın.